Praktijk voor meer "Adem-Ruimte"

Sexual Healing


'Ik voel mij geroepen om mensen in hun lijf en bij hun Goddelijkheid te brengen,
om op een vrijere en creatievere manier te ademen, te bewegen, te communiceren... te leven!' 

 

Voor vrouwen die willen open bloeien in hun Vrouw-Zijn...
Voor mannen die willen groeien in hun Man-Zijn...


Zoek je begeleiding in je individueel proces, of in je relatie?
Koester jij het verlangen, jezelf beter te leren kennen?
Verlang je naar een diepgaandere verbinding en een grotere intimiteit met jezelf en de wereld om je heen?


Dan kan 'Sexual Healing' iets zijn voor jou.
Mijn Sexual Healing geniet een Body-Mind-gerichte aanpak,  een combinatie van bodywork en/of Tantrische massage,
en individuele begeleiding en/of intimiteitscoaching...'Sexual Healing' 

The PATH of the GODDESS...
de weg naar liefdevolle genegenheid.

Een ceremoniële aanpak van lichaam en geest,
die jou leidt naar meer intimiteit,
eenheid en harmonie in jouw leven...

 

 

 

Tantra als vertrekpunt...

Tantra is een heel oude Oosterse Spirituele stroming.  
Tantra is een pad van bewustwording en bevrijding.
Tantra is het opdoen van ervaringen, verrijkingen, inzichten, van eeuwig zoeken, van uitdiepen,
van volledig en ten volle leven en be-LEVEN.
Op een ervaringsgerichte manier ontdek je wie je werkelijk bent.

In Tantra bestaat er geen begrijpen zonder het werkelijk te ervaren!

Het is een reis naar je diepere essentie, naar je Goddelijke kern.
Het Tantrische pad brengt ons innerlijke vreugde en diepe vervulling.
Bovendien leggen we ons in de Tantra geen sociale of religieuze moralen op, maar leven we vanuit een natuurlijke integriteit.
Tantra kan ons leiden naar éénheidservaringen, onbevangen, spontaan en vrij, maar vooral volledig één met alles en iedereen.
Tantra is voortdurend 'in verbinding Zijn' met onze eigen natuur en HET LEVEN.

De hoofdsleutel van Tantra is LEVEN in het HIER en NU...
Door het beoefenen van Tantra krijg je steeds meer vertrouwen in je gevoel en in je lichaam,
waardoor je steeds meer 
vertrouwen zal krijgen in het leven. 
Tantra gaat niet over seks, zoals door veel mensen wordt gedacht... maar heeft wél te maken met je seksuele (levens-)energie.

Omdat velen onder ons die seksuele energie hebben moeten onderdrukken, of kwijt geraakt zijn door verwaarlozing en/of agressie
is daarmee ook vaak de wilskracht onder druk komen te staan, maw. wordt de levensvreugde onderdrukt.


Onze TV-programma's laten ons zonder problemen naakt geweld zien, maar schrikken ervoor terug om de pure naakte Liefde te tonen...
Volgens mij is dat een teken dat er iets ernstig mis is met de manier waarop wij als samenleving tegen 'seksualiteit' aankijken.
Ook al zijn we uit seksuele energie geboren, onze opvoeding en religie versus de conditioneringen die daaruit zijn ontstaan, hebben elke dag effect op ons denken en
hoe we in het leven staan. Het Seksuele Bewust-Zijn van de mens is dus dringend aan her-kadering toe
om de oude filosofieën over de Hogere (Sacrale) Liefde te kunnen begrijpen...!


Door je seksuele energie te onderzoeken en terug te leren ontdekken, komt zij niet alleen in beweging...
Je creëert tegelijk meer bewegings-vrijheid, spontaniteit, speelsheid, levendigheid, levenszin en innerlijke vreugde.
Je evolueert naar een intenser, vreugdevoller en vrijer mens!

En voor het onderzoeken en het doorvoelen van je seksuele energie hoef je geen seks te hebben.
Nét zoals je woede kunt voelen zonder destructief te zijn!

Tantra gaat dus over ALLE levensgebieden, waarbij LEVENSENERGIE het middelpunt is. 
De kracht ligt in het 'JA'-zeggen tegen alles wat zich in jou openbaart en nieuwsgierig te zijn naar elke (nieuwe) ervaring

Dat vraagt aanwezigheid bij het ervaren van jouw diepste verlangens.

M.a.w. als jij je durft te openen voor jouw lichamelijke gevoeligheid, zullen levenslust, kracht, zachtheid en seksuele energie zich intenser manifesteren.
Tantra brengt niet alleen jouw gedachten, maar ook jouw hele lichaam (ook jouw geest dus) tot rust!

 

 

Aanwezig ZIJN in contact met je hart... en van daaruit de ander ont-moeten...

Praktisch :

Een eerste 'Sexual Healing' start met een intakegesprek.

 

Een verkennend gesprek in een geheiligde ontmoetings-Ruimte
waar elke gedachte, elk gevoel en iedere twijfel erkend wordt
en waar de aandacht vooral ligt bij onderzoek, bewustwording en integratie.

Een voorafgaand gesprek draagt bij om benadering én massage af te stemmen op jouw persoonlijke situatie.


  

 

Onder de vorm van een zacht inwijdingsritueel wordt de sessie opgestart.
Ik werk vanuit oprechte aandacht en waarachtig contact,
vanuit liefde en wederzijds respect,
vanuit een integer en open hart...
via bewust en samen adem halen... 


 


Het verband VOELEN tussen de subtiliteit  &  het ritme van de aanraking
,
kan in eerste instantie het aankomen en de verankering
in het lichaam bevorderen.

Vervolgens gaan we dieper in op punten van pijn en/of spanning,  
en worden ademhaling en aandacht continu naar de plaatsen gebracht waar je aangeraakt wordt.

Door een samenspel van aanraking, zachte massageadem & beweging... 
wek je jouw natuurlijke levensenergie (opnieuw) op, en kan de ervaring diepgaand en intens worden...

 

Een massage waarin je liefdevol en erkennend aangeraakt wordt. 
Geëerd, gekoesterd en gedragen, met eerbied voor het Wezen die je bent!
Een holistische massage waarbij het hele lichaam wordt verkend, binnen vooraf bepaalde grenzen.


Deze 
helende massage nodigt jou uit om los te laten en jou volledige over te geven aan jouw innerlijke stroom.
De intensiteit is afhankelijk van hoe jij jezelf kan overgeven in 'het moment'.


Tijdens een Sexual Healing begeleid ik jou in jouw energetische kringloop,

daarbij staan integriteit en respect voor eenieders grenzen voorop.
We gaan op zoek naar de eindeloze mogelijkheden om van jouw lichaam te genieten. 
Je leert ontspannen in jouw seksualiteit... zodat jouw levenskracht en seksuele energie (weer) vrijelijk kunnen gaan stromen.


Het is een uitnodiging om de kracht te ervaren die voortkomt uit een rustig ontspannen geest...
én om de muren af te breken van angst, schaamte en schuld... 
Deze 'formule' gaat over Seksueel Bewust-Worden, en groeien in jouw Seksueel Zelfvertrouwen zodat je terug in je eigen kracht
kan gaan staan!


Mijn Sexual Healing is geen zoektocht naar betere seks of seksuele bevrediging, maar zal wél bijdragen in jouw relationeel (intiem) leven.
Je kan het diepe intense van deze massage aanvoelen en ervaren door het vrijmaken van je conditioneringen en je verleden.

Het gaat hier in eerste instantie over groeien naar een totaal LICHAAMs-Bewust-Zijn...
en de uitnodiging om de diepte en de omvang van jouw energie te ervaren, NIET om die energie in eerste instantie te ontladen!

Van jou wordt dus verwacht dat jij je overgeeft in het moment -in volle overgave genietend- zonder daar direct naar te handelen.

 

 

Hopelijk ten overvloede,
maar tóch ter voorkoming van ieder misverstand hierover,
dit Tantrisch gebeuren omvat beslist GEEN seksuele handelingen of intenties, seksuele uitwisseling of stimulatie.
Ondanks de sfeer van nabijheid is het NIET de bedoeling dat ik, als hulpverlener, ongevraagd aangeraakt wordt. 


 


Een ‘Sexual Healing’ kan als ontspanning genomen worden, of ter ondersteuning van een therapeutisch proces.
Een intakegesprek is daarom noodzakelijk.

Bij een Sexual Healing ter ondersteuning van een therapeutisch proces wordt ofwel bodywork ofwel massage als ingangspoort gebruikt.
De sessie wordt nabesproken en eventueel bouwen we daar samen op verder.
Deze 'formule' gaat over transformatie d.m.v. een trauma-seksuologische aanpak.

De verschillende technieken zijn GEEN vervanging voor medische hulp of psychotherapie.
Ze kunnen wél een waardevolle ondersteuning en/of hulp bieden bij het transformeren van een vaak on-uitgesproken lijden,
of het gebrek aan genegenheid, warmte en intimiteit.

 Sommige groepen scheppen vooral ruimte voor het uitleven van seksuele impulsen.
Andere leren je ruimere seksuele technieken aan en richten zich vooral op het ervaren van extase.

Ik benadruk het ZIJNs-aspect van Tantra...
waarbij je uitgenodigd wordt om te ontspannen in jouw seksualiteit,
en te ontspannen en thuis te komen in jouw hart.
Om het intiem contact met jezelf te voelen en te ervaren, 
en te evolueren naar een Sacraal, dimensioneel (Hoger) Bewust-ZIJN.

Mijn Sexual Healing betreft beslist GEEN erotische dienstverlening. 
Samen met nog andere collega's zet ik mij in om Tantra te laten evolueren van een vrijwel 'onbekende' oosterse filosofie,
naar een praktisch toepasbare levenswijze vanuit een integer en open hart... EN...
Tantra te ontdoen van het verkeerde beeld (erotische dienstverlening) dat rondom Tantra nu - jammer genoeg - nog bestaat!

 

Het bevorderen van 'bewust genieten' als sleutel tot meer geluk...
Kom en ontdek HOE   'de weg naar binnen'   tot innerlijke vreugde kan leiden, en nog veel meer...!